SerZhukov

SerZhukov

Attorney-At-Law

A statute a day keeps autocracy away.” ~ SerZhukov